Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2019

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.11.2019 roku
 
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 
 1. Przedyskutowano sprawy dyscypliny finansowej koła oraz dyscypliny opłacania składek przez członków koła. Na dzień dzisiejszy zaległości w składkach opiewają na okrągłą sumę 6000 zł. Zgodnie z § 24, ppkt b, Statutu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz decyzją podjętą na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym naszego Koła w dniu 07.06.2019 roku Zarząd Koła na wniosek skarbnika jest upoważniony do skreślenia z listy członków, którzy nie opłacają składek członkowskich. W dniu dzisiejszym podjęto decyzję o indywidualnym pisemnym przypomnieniu o ww. sprawie z terminem realizacji do dnia 01.12.2019 roku. Na następnym posiedzeniu Zarządu Koła (na początku grudnia 2019 roku) Zarząd podejmie stosowne decyzje.
 2. Zdecydowano o zorganizowaniu tradycyjnego, dorocznego spotkania opłatkowego członków naszego koła. Odbędzie się ono w dniu 20 grudnia o godzinie 17.00 w Mesie Oficerskiej, Bydgoszcz, Gdańska 190.  Spotkanie opłacimy z funduszy Koła, zapraszamy wszystkich naszych członków (opłacających składki).
 3. W dniu 07.12.2019 r. odbędzie sie posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ w Warszawie, w którym udział weźmie prazes koła kol. Ryszard Keller. O szczegółach posiedzenia oczywiście poinformujemy nasze koleżanki i koiegów na naszych stronach www.
 4. Informujemy, że w dniu 28.11.2019 roku w Mesie Oficerskiej odbędzie sie spotkanie podsumowujące naszą wycieczkę na Litwę. O szczegółach spotkania członkowie wycieczki zostana powiadomieni osobiście telefonicznie i smsem przez kol. Krzysztofa Chlebosza.
 5. Przedyskutowano plan naszych zamierzeń na rok 2020. Wstepnie planujemy zorganizować  Dzień Weterana wyjątkowo uroczyście, planujemy go uczcić razem z naszymi żonami.
     Planujemy również wycieczkę na trasie: Breda, Holandia, Bruksela, Belgia. O szczegółach       naszych zamierzeń koleżanki i kolegów poinformujemy oddzielnie.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************

Posiedzenie Specjalne Zarządu w dniu 11.06.2019 roku

Podczas posiedzenia jedynym tematem było zaakceptowanie przyjęcia nowego członka do naszego koła. Jest nim chor. rez. Stefan IGNACAK,  uczestnik XI zmany UNEF w 1978 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 02.04.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Przedyskutowano kandydaturę plut. Ryszarda Oleszkiewicza, uczestnika misji pokojowej UNIFIL Liban na członka naszego koła. Z powodu pewnych niścisłości formalnych decyzje o przyjęciu odroczono do czasu ich wyjasnienia.
 2. Głownym tematem posiedzenia była organizacja naszej planowej wycieczki do Wilna i Kowna.
      - Lista uczestników wycieczki w zasadzie pokrywa planowane jej koszty.. Przypominamy o            terminie właty zadatku w wyskości 400 zło od osoby.
      - Mamy zarezerwowany hotel oraz przewodnika po Litwie.
      - Podczas naszego posiedzenia spotkalismy się z właścicielem firmy, która zabezpieczy              nam przejazd na trasie wycieczki. Będziemy podróżować nowym autobusem marki                    SETRA. Dokonaliśmy szczegółowych ustaleń z firmą przewozową.
  3. Przypominamy o Dniu Weterana, który tradycyjnie będziemy obchodzić 29 maja 2019              roku  przed Muzeum Wojsk Lądowych oraz w Mesie Oficerskiej.
  4. Informujemy Koleżanki i Kolegó, że nasze koło otrzymało zaproszenie do udziału kilkoro            naszych przedstawicieli w Dniu Weterana w kole nr 22 Grudziądz na dzień 31 maja 2029          roku.
 
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************
 
Posiedzenie Zarządu w dniu 04.03.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 
 
 1. Rozpatrzono sprawy do załatwienia oraz organizacji dotyczące naszej wycieczki do Wilna (Litwa). Omówiono sprawy kalkulacji kosztów oraz ilości uczestników. Przewidujemy 42 miejsca w autobusie, dotychczas zapisało się 22 osoby. Przypominamy, że wycieczka została skalkulowana na 42 osoby, mniejsza liczba uczestników powiększy koszty wycieczki. 
 2. Przypominamy, że w dniu 23.03.2019 roku na strzelnicy Zawiszy odbęda sie zawody strzeleckie. Kolega Przyjemski zorganizuje dwie 5 osobowe drużyny. Chętni mogą sie do niego zgłaszać. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne i finansowe imprezy.
 3. Jeden z kolegów z Zarządu Koła opracował materiał o początkach polskiej misji w Iraku. Przedyskutowano mozliwość opracowania i wydania tej publikacji.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
 
 *************************************************************************
 
Posiedzenie Zarządu w dniu 05.02.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 1. Pozytywnie rozpatrzono prośbę ppłk rez. Stanisława Cieślika o przyjęcie w poczet członków naszego Koła. Kolega ppłk Cieślik był uczestnikiem misji stabilizacyjnej w Afganistanie od X.2007 do VI 2008 roku.
 2. Przedyskutowano sprawę "RODO". Informujemy koleżanki i kolegów, że na dzień dzisiejszy na 94 członków naszego koła stosowne oświadczenia w tej sprawie złożyłY tylko 63 osoby.
 3. Niestety uzyskaliśmy informację, że z przyczyn dla nas nieznanychnie otzrzymamy autobusu na naszą planowaną wycieczkę do Wilna. Zarząd Koła rozpozna zwiększone w związku z powyższym indywidualne koszty wycieczki i w osobnym komunikacie poinformujemy o naszych mozliwościach w tym zakresie.
 4. W dniu 23.03.2019 roku od godziny 11.00 na strzelnicy Zawiszy odbędą się planowane zawody strzeleckie naszego koła. Będzą konkursy strzeleckie indywidualne i drużynowe z broni krótkiej na 25 metrów oraz z broni długiej na 50 metrów. Do konkursu zaprosiliśmy zaprzyjaźnione koło nr 22 z Grudziądza, które wystawi drużynę. Zwycięzca zawodów indywidualnych z broni krótkiej otrzyma puchar Prezesa Koła nr 1, natomiast zwycięzca zawodów indywidualnych z broni długiej otrzyma puchar prezesa Koła nr 22. Zwycięzcy konkursów drużynowych oraz osoby, które zajmą miejsca drugie i trzecie we wszystkich konkursach otrzymają dyplomy. Jeśli pogoda dopisze, przewidujemy dla uczestników oraz ich rodzin grillowy poczęstunek.
 5. Rozpoczęliśmy przygotowania do naszego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Przewidujemy, że Zebranie odbędzie się w klubie Inspektoratu Wsparcia w dniu 07.06.2019 roku od godziny 15.00. W Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym biorą udział wszyscy członkowie naszego Koła. Imienne zaproszenie do wszystkich członków Koła zostanie wysłane wkrótce.
 6. w dniu 29 maja 2019 roku przypada święto Peacekeepera. Tradycyjnie spotykamy sie w tym dniu przed Muzeum WL oraz w Mesie Oficerskiej.
 7. Informujemy koleżanki i kolegów, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca (za wyjątkiem  dwóch miesięcy wakacyjnych - lipiec i sierpień) w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia wyświetlany jest film, na który członkowie naszego Stowarzyszenia mają wstęp bezpłatny. Repertuar jest na bieżąco publikowany na stronie Klubu Inspektoratu wsparcia.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
*************************************************************************
 
Posiedzenie Zarządu w dniu 08.01.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 1. Podsumowano działalność statutową Koła w minionym roku. Zgodnie z planem zamierzeń statutowychch wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane.

 2. Omówiono sprawę oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych z godnie z "RODO".Do wszystkich członków naszego Koła został wysłany druk do wypełnienia, podpisania oraz do odesłania do Prezesa koła. Inforujemy Koleżanki i Kolegów, że zgoda ta jest praktycznie niezbędna do prowadzenia całej naszej działalności a w szczególności jej brak uniemożliwia wydanie nowych legitymacji członkowskich naszego Stowarzyszenia.

 3. Przedyskutowano naszą sytuację budżetową oraz saldo naszego konta. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest zadowalająca. Jednak nadal borykamy się z niezadawalająca dyscypliną opłacania składek członkowskich, na dzień dzisiejszy terminowo opłaciło składki członkowskie około 70% naszych członków. Przypominamy naszym Koleżankom i Kolegom, że terminowe opłacanie składek członkowskich jest jednym z podstawowych obowiązków członka naszego Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem istnieje możliwość zwolnienia z tego obowiązku w szczególnych przypadkach, a decyzję o tym podejmuje Zarząd Koła na podstawie wniosku z uzasadnieniem zainteresowanej osoby. Wnioski w tej sprawie można składać pisemnie do Prezesa Koła kol. Ryszarda Kellera w terminie do końca stycznia 2019 roku. Na posiedzeniu Zarządu Koła w miesiącu lutym wszystkie te wnioski zostaną rozpatrzone.  Informujemy ponadto, że roczne zaleganie w opłacaniu składek może skutkować skreśleniem z listy członków naszego Stowarzyszenia

 4. Przedyskutowano planowany na marzec bieżącego roku Konkurs Strzelniczy, który odbędzie sie na strzelnicy Zawiszy w jedną z sobót lub niedziel marca. O terminie koleżanki i Koledzy zostana dodatkowo poinformowani na naszej stronie internetowej. Przewidujemy gościnny udział delegacji współpracującego z nami koła nr 22 z Grudziądza. 

 
Za Zarząd Koła nr 1 
 
Andrzej Jarzębowski
 
*************************************************************************