UA-89537305-1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2018

Posiedzenie Zarządu w dniu 11.09.2018

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
  1. Pani dr Aldona Molesztak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pisze pracę habilitacyjną na temat: "Doświadczenia życiowe żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe". Uzgodniono z Panią dr, że wytypowani członkowie nazego koła porozmawiają z nią na temat swoich doświadczeń misyjnych i pomisyjnych. Oczywiście ww rozmowy odbedą się za zgodą wytypowanych członków naszego Kola. Telefoniczne uzgodnieniie dokona osobiście Prezes kol. Ryszard Keller.
  2. Na podstawie statutu naszego Stowarzyszenia oraz Kodeksu Wykroczeń par. 1.  za niegodny postępek polegający na bezprawnym używaniu oznak stopnia wojskowego (szeregowiec rez. używał stopnia ppłk) Zarząd Koła usuwa z listy członków naszego Koła szer. rez. Jerzego Herbę. Stosowne pismo zostanie wysłane pocztą do p. Herby. Powiadomiono również odpowiednie organa w tej sprawie.
 
na zdjęciu obok szer. rez. Jerzy Herba nieprawnie noszący oznaki stopnia wojskowego podpułkownika oraz Odznakę Instruktora Spadochronowego klasy Mistrzowskiej

 
 
 
 
 
3. Zamierzenia wstępnego planu pracy naszego Koła w celu uzgodnienia i
    przydziału środków transportu przesłano do Komendanta Garnizonu
    Bydgoszcz. Poniżej publikujemy nasze propozycje:
 


  

 
4. W dniu 24.10.2018 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja Naukowa
    poświęcona 70 rocznicy ustanowienia przez ONZ praw człowieka. Delegacja
    naszego koła oraz prawdopodobnie delegacja koła nr 22 z Grudziądza weżmie
    udział w tej konferencji.
5. Zarząd Główny SKMP ONZ  poprosił członków naszego Koła o przygotowanie
    projektu medalu pamiątkowego z okazji XX lecia naszego Stowarzyszenia.
    Stosowne kroki w tym kierunku Zarząd Koła już poczynił.
6. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu  w 02.10.2018 o godz. 17.00 w
    Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia w Bydgoszczy wyświetlany bedzie film
    "Dywizjon 303 - Bitwa o Anglię" z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. Na
    projekcję serdecznie zapraszamy.
 
Za Zarząd Koła nr 1
 
Andrzej Jarzębowski
 
****************************************************************************
Posiedzenie Zarządu w dniu 09.01.2018

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
  1. Przyjęto i zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe koła. Po zatwierdzeniu i podpisaniu przesłano je do Zarządu Głównego zgodnie z obowiązującym statutem w tej sprawie. Zachęcamy członków do zapoznania sie ze szczegółami sprawozdania finansowego, dostepne jest dla cxzłonków w każdy 1 wtorek miesiąca podczas comiesięcznych posiedzeń Zarządu w Klubie Inspektoratu Wsparcia.
  2. omówiono sprawy związane z obchodami 40-lecia UNIFIlu, które odbędzie się w Bydgoszczy w miesiącu kwietniu br.

 

Za Zarząd

Andrzej Jarzębowski

***************************************************************************************************