Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ NA ROK 2016

2016.07.28

Z wizytą w CSL Grudziądz

W dniu 24.07.2016 r. grupa członków Zarządu koła nr 1 SKMP ONZ gościła  w Centrum Szkolenia  Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela. Okazja do spotkania  były tematy związane z odnowieniem działalności koła nr 22 SKMP ONZ w Grudziądzu, oraz możliwość wręczenia legitymacji członkowskiej i certyfikatu uczestnika misji pokojowych Panu podpułkownikowi Jarosławowi Kłosowi.

W trakcie spotkania przedstawiono strukturę organizacyjną, przeznaczenie, zadania oraz kierunki rozwoju Centrum. W dalszej części misjonarze wizytowali bazę szkoleniową służb technicznych w Cyklu Budowy i Eksploatacji, gdzie zaprezentowano, m.in. pomoce dydaktyczne wykorzystywane w nauce budowy i eksploatacji pojazdów kołowych oraz gąsienicowych. Następnie zapoznali się z nowoczesnymi technikami kształcenia specjalistów logistyki. Prezentacja bogatej (technicznej „jezdnej”) bazy dydaktycznej dała wyobrażenie o zakresie szkolenia żołnierzy w dziesiątkach innych specjalności przydatnych dla Sił Zbrojnych. Wizyta członków Koła nr 1SKMP ONZ  w CSL w Grudziądzu zostanie ujęta w planie na roku 2017 R.

Podczas spotkania Prezes Keller poinformował Komendanta Centrum o sprawach weteranów i ich rodzin, celach działalności Stowarzyszenia oraz zrealizowanych i planowanych przedsięwzięciach koła SKMP ONZ w Bydgoszczy.

Na zakończenie spotkania doszło do wymiany okolicznościowych pamiątek oraz dokonano wpisu w księgę pamiątkową Centrum.

Powrót