Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ NA ROK 2016

2016.07.19

Efekt apelu o pomoc dla Grzegorza w XI Zmianie PKW EUFOR/MTT

Na ręce Prezesa naszego koła wpłynęła informacja, że około 40-osobowy polski kontyngent EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie w odpowiedzi na nasz i dowódcy kontyngentu pana ppłk Pawła Jędryczki apel  bardzo krótkim czasie zebrał sumę 1200 zł.
Kopie stosownego przelewu dla Grzegorza Sieradzkiego otrzymaliśmy drogą e-mailową.
Panu Pawłowi Jędryczce oraz wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym PKW EUFOR/MTT w imieniu Grzegorza przekazujemy gorące podziękowanie.

Powrót