Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ NA ROK 2016

2016.07.08

Spotkanie z szefem Inspektoratu Wsparcia

Dnia 08.07.2016 r. Prezes koła nr 1 SKMP ONZ spotkał się z gen. bryg. dr. Dariuszem Łukowskim. Podczas spotkania Szef  Inspektoratu Wsparcia SZ poinformował  o aktualnych zadaniach stojącymi przed Inspektoratem.

Kolejnym tematem spotkania było poinformowanie generała Łukowskiego o zrealizowanych i planowanych przedsięwzięciach koła w Bydgoszczy. Spotkanie było okazją do przekazania podziękowania za dotychczasową pomoc ze strony instytucji wojskowych. Na zakończenie spotkania Panowie wymienili się okolicznościowymi pamiątkami, oraz wstępnie ustalili termin kolejnego spotkania w miesiącu grudniu.

Powrót