Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ NA ROK 2016

2016.06.20

Spotkanie organizacyjne podróży wojskowo-turystycznej do Wiednia

W dniu dzisiejszym z inicjatywy kolegi Krzysztofa Chlebosza, koordynatora naszej podróży wojskowo-turystycznej do Wiednia  z okazji 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej spotkaliśmy się w Mesie Oficerskiej.
Uszczegółowiono program wyjazdu, wyjasniono nurtujące uczestników wyjazdu kwestie.
Realizowany będzie program, o którym wcześniej pisaliśmy w komunikatach organizacyjnych oraz w sprawozdaniach z pracy Zarządu Koła.

Powrót