Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ NA ROK 2016

2016.06.09

Pomóżmy Grzegorzowi, naszemu Koledze

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Nasz Kol. Grzegorz Sieradzki potrzebuje natychmiastowej naszej pomocy. Jak pamiętacie Grzegorz był żołnierzem zawodowym, uczestniczył w sześciu misjach UNIFIL, Liban i  w Afganistanie. Po zakończeniu służby i przejściu na emeryturę, w styczniu 2014 pojawiły się pierwsze objawy choroby: nieskoordynowane ruchy rąk, nawet przy prostych czynnościach.
Lekarze długo nie mogli znaleźć przyczyny. Właściwą diagnozę postawił dopiero neurolog: SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne.

W dniu 06.06.2016 Prezes naszego koła, kolega Ryszard Keller odwiedził Grzegorza w domu Całodobowej Opieki w Bydgoszczy. Przekazał mu nasze Życzenia i poinformował o podjętej akcji zainicjowanej przez Panią Beatę Gotowała. Grzegorz ma szansę, co prawda leku na SLA jeszcze nie ma, ale możliwa jest eksperymentalna terapia, polegająca na wszczepieniu komórek galarety Whortona. Warto z niej skorzystać, bo to szansa na wygraną z chorobą. Barierą niestety są koszty: jeden zabieg to wydatek około 20 tys. zł, a potrzebne są, co najmniej trzy!
Pobyt w Domu Opieki kosztuje Grzegorza całą jego emeryturę, zostaje na inne wydatki  20 zł. Zakup środków higieny osobistej, to wydatek rzędu 300 zł miesięcznie. Grzegorz  przechodzi ciężką i kosztowną rehabilitację.
Zgodnie z prawem, Wojsko Polskie nie może udzielić wsparcia finansowego w oparciu o „Ustawą o Weteranach…” ponieważ choroba pozostaje bez związku ze służbą na misjach (niestety trudno byłoby znaleźć fachowca, który potrafiłby udowodnić ten związek misja-choroba). Pozostaje ofiarność społeczna i ludzie dobrej woli.
KOLEŻANKI I KOLEDZY.  POMÓŻCIE!  Apelujemy do członków naszego koła o wsparcie inicjatywy pani Beaty Gotowała. Ma ona kontakt z innymi kołami i z Zarządem Głównym. Proponujemy aby na konto bankowe Grzegorza wpłacać w miarę własnych możliwości stosowną kwotę np. 20 zł od każdego z nas będzie kwotą odpowiednią. Oczywiście można więcej. Zarząd Koła już wykonał stosowne przelewy.
Również Zarząd Główny SKMP ONZ ze skromnych zasobów finansowych wesprze Kol. Grzegorza zapomogą, apeluje również do wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia o solidarność i przyłączenie się do akcji pomocy Koledze. Wystarczy, że wszyscy damy po kilka złotych i z łatwością zbierzemy brakujące środki. Dokonanie wpłaty jest bardzo proste.
Wystarczy „wejść” na stronę internetową: https://pomagam.pl/walkaweterana.
Można rónież dokonać wpłaty na konto:
GRZEGORZ SIERADZKI
KONTO  22 1140  2004  0000  3602  4108  6480;
albo wpłacić do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
NR KONTA 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Wpisując w tytule przelewu: „Grzegorz Sieradzki 583/S”Powrót