Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ NA ROK 2016

2016.05.17

Życzenia z okazji Święta Weterana

Informujemy koleżanki i kolegów, że z okazji zbliżającego się Dnia Weterana Misji poza granicami kraju, na ręce prezesa Koła nr 1 SKMP ONZ w Bydgoszczy, wpłynęły życzenia od Dyrektora Centrum Weterana w Warszawie .
Oto kopia tych życzeń:

Powrót