Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ NA ROK 2016

2016.02.20

Wizyta w Centrum Weterana

W dniu 19 lutego Członkowie Koła Nr 1 SKMP ONZ z Bydgoszczy wraz z Gronem Nauczycieli ze SP 66 im. Misji Pokojowych ONZ gościli w Centrum Weterana w Warszawie.
Grupę przyjął i oprowadził po Centrum jego pracownik  Pan Andrzej Korus. Następnie wysłuchaliśmy rutynowej prezentacji o historii misji pokojowych. Zobaczyliśmy, jak w nowoczesny i interesujący sposób można opowiedzieć i pokazać wysiłek i udział WP w misjach pokojowych ONZ oraz w Misjach stabilizacyjnych NATO i UE na całym świecie.
W Sali Tradycji Centrum prezes naszego koła kol. Keller dokonał wręczenia legitymacji nowym członkom zwyczajnym oraz wspierającym Koła nr 1.
 Po obejrzeniu ekspozycji spotkał się z nami Dyrektor Centrum ppłk Leszek Stępień, który otrzymał od Prezesa Koła pamiątkowy ryngraf. W rewanżu Pan Dyrektor podziękował za wizytę , obdarował Panią dyr. SP 66 Małgorzatę Pilewską - Woźniak i płk Ryszarda Kellera pamiątkowym dyplomem i Ryngrafem Centrum Weterana oraz zaprosił do złożenia ponownej wizyty wraz z młodzieżą.
 Po wizycie udaliśmy się przed obelisk poświęcony Weteranom Misji poza granicami Państwa, złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicz. Dalsza część wizyty w Warszawie to przejazd na Wojskowe Powązki i złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar Katastrofy smoleńskiej oraz gen. Franciszka Gągora.
Uroczystość złożenia wiązanek zakończył grany na trąbce sygnał Śpij Kolego.


                                               Zdjęcia własne naszych kolegów oraz Facbook Centrum Weterana

Powrót