UA-89537305-1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Strona główna

Władze koła
1. Zarząd Koła nr 1 :


- Ryszard Keller   (UNEF II - Egipt)  -  prezes              

 - Krzysztof Chlebosz   (UNIFIL - Liban) - z-ca prezesa

 
- Jerzy Przyjemski (UNEF II – Egipt)
-  członek
 
- Andrzej Jarzębowski (UNIFIL - Liban, IF - Irak)  - członek


- Wo
jciech Kozłowski (UNIFIL - Liban, UNDOF- Syria)  
  - skarbnik       2. Komisja Rewizyjna

 
- Ryszard  Proc   (UNEF II - Egipt)  - przewodniczący 

 - Wojciech Przesławski (UNEF II – Egipt) - członek
   

 
- Roman Kreft  (UNIFIL - Liban) - członek  WZÓR DEKLARACJI JEST TUTAJ

Składki miesięczne / roczne członkowskie oraz doraźne wpłaty  - można je wnosić na bieżąco ,  w formie przelewu elektronicznego na konto prowadzone przez naszego skarbnika kol. Wojciecha Kozłowskiego.

Wpłaty możne dokonywać na konto :
PKO BP SA  I Oddz./Bydgoszcz
45 1020 1462 0000 7802 0221 3270
Wojciech Kozłowski
Kontakt

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Kombatantów  Misji Pokojowych ONZ
Koło Nr 1 w Bydgoszczy
ul. Sułkowskiego 52a

85-915 Bydgoszcz

Telefony, adresy e-mail::

              Prezes 605 625 899,  e-mail: r.keller@op.pl

              Skarbnik  602 380 159

              Strona internetowa kol. Andrzej Jarzębowski


Licznik odwiedzin 972185